Stop joc 1500 pentru educație timpurie? Inițiatorul legii zice nu. Monitorul Oficial zice că DA!

Acum două luni, în parteneriat cu angajatorii, am început să cerem informații și să găsim soluții pentru punerea în aplicare a susținerii educației timpurii de până la 1500 RON / copil / lună.

Luni, 22 martie 2021, a intrat în dezbatere publică la Ministerul Finanțelor un proiect OUG ce adresează, printre altele, această facilitate recent introdusă:

Update, 25 martie 2021

Inițiatorul legii 239, deputatul Szabó Ödön, a declarat că s-a depus o inițiativă legislativă ce aduce amendamente pentru a clarifica punctele vizate în codul fiscal și a extinde beneficiul către toate întreprinderile. La momentul actualizării, nu am putut accesa textul inițiativei pentru a studia implicațiile.

Update, 31 martie 2021

Dezbaterea s-a concluzionat, iar suspendarea este confirmată și publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 315 din 29.03.2021.

Ce înseamnă pentru beneficiarii actuali?

Proiectul OUG propune suspendarea modificărilor introduse anterior, de la 1 aprilie 2021 până la 31 decembrie 2021, inclusiv.

Este în acest moment vorba de un proiect, nu a fost adoptat. Pentru a produce efecte, forma finală trebuie publicată în Monitorul Oficial.

Acest proiect este în faza de dezbatere publică, iar propunerile, sugestiile și opiniile publicului cu privire la proiectele de acte normative pot fi transmise prin email publicinfo@mfinante.gov.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe situl ministerului.

Dacă intră în vigoare în forma actuală, înseamnă că doar cheltuielile cu educația timpurie efectuate până în martie 2021, inclusiv, sunt eligibile pentru decont.

De ce?

Proiectul și fundamentul său ne oferă câteva detalii cu privire la problemele observate. Câteva pe scurt:

 • Bugetul nu există de fapt. Nu a fost previzionat, indicat sau nici măcar sugerat de legile care au introdus facilitatea și nu s-a găsit o soluție în exercițiul bugetar actual. Altfel spus, nu s-a putut învinge aritmetica.
 • Confuzia creată de articolele introduse, fără norme de aplicare publicate, a generat o multitudine de întrebări din partea contribuabililor.
 • Inegalitatea oportunității. Cum am presupus și ni s-a confirmat, doar entitățile plătitoare de impozit pe profit sunt eligibile. Astfel sunt excluși din start părinții angajați ai unei altfel de entități sau care au venituri independente. Inegalitatea se putea extinde și asupra angajatorilor, nefiind prezentată nici o metodă prin care angajatorii ambilor părinți să împartă responsabilitatea.

Părerea noastră, suntem complet de acord că facilitatea nu este nici pe departe perfectă. Deși, ca instituție de învățământ, nu avem nici un beneficiu direct, ne-ar părea rău să vedem dispărută facilitatea. Ne-ar plăcea să vedem o evoluție, o transformare. Așa cum este nu se poate. Dar ce și cum se poate?

Vă invităm să studiați documentele și să vă formați propria opinie. Aveți o altă înțelegere? Educați-ne!

Ce spune de fapt?

Art. III. – (1) Aplicarea prevederilor art. 25 alin. (4) lit. i1) și i2), art. 76 alin. (4) lit. x) și art. 142 lit. z) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se suspendă, începând cu data de 1 aprilie 2021 și până la data de 31 decembrie 2021, inclusiv.

(2) Pe perioada suspendării prevăzută la alin. (1), cheltuielile pentru funcționarea corespunzătoare a creșelor și grădinițelor aflate în administrarea contribuabililor sunt considerate cheltuieli cu deductibilitate limitată de natura celor prevăzute la art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, și intră sub incidența limitei stabilite pentru acestea, de 5% aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Codului muncii.

(3) Prevederile alin. (1) referitoare la art. 76 alin. (4) lit. x) și art. 142 lit. z) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, se aplică începând cu veniturile aferente lunii aprilie 2021.

Referințele:

 • Codul Fiscal, Legea 227/2015, Art. 25, alin. (4) lit. i1) i2):
  • cheltuielile privind funcţionarea unităţilor de educaţie timpurie aflate în administrarea contribuabilului sau sumele achitate de contribuabil pentru plasarea copiilor angajaţilor în unităţi de educaţie timpurie aflate în unităţi care oferă servicii de educaţie timpurie, conform legislaţiei în vigoare
  • contribuabilii care efectuează cheltuieli cu educaţia timpurie scad din impozitul pe profit datorat cheltuielile cu educaţia timpurie conform lit. i^1), dar nu mai mult de 1.500 lei/lună pentru fiecare copil. În cazul în care suma depăşeşte impozitul pe profit datorat, diferenţa va fi scăzută, în ordine, din impozitul pe salarii reţinut de contribuabil pentru angajaţi, din taxa pe valoarea adăugată datorată sau din accizele datorate;
 • Codul Fiscal, Legea 227/2015, Art. 76 alin. (4) lit. x): “(4) Următoarele venituri nu sunt impozabile, în înțelesul impozitului pe venit” “x) sumele plătite de angajator pentru educaţia timpurie a copiilor angajaţilor;”
 • Codul Fiscal, Legea 227/2015, Art. 142 lit. z): “Nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuțiilor de asigurări sociale următoarele” “z)  sumele plătite de angajator pentru educaţia timpurie a copiilor angajaţilor”
 • Codul Fiscal, Legea 227/2015, Art. 25 alin. (3) lit. b): “(3) Următoarele cheltuieli au deductibilitate limitată:” “b) cheltuielile sociale, în limita unei cote de până la 5%, aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Codului muncii. Intră sub incidența acestei limite următoarele: 1. ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru bolile grave și incurabile, ajutoarele pentru naștere, ajutoarele pentru proteze, ajutoarele pentru pierderi produse în gospodăriile proprii, ajutorarea copiilor din școli și centre de plasament; 2. cheltuielile pentru funcţionarea corespunzătoare a unor unităţi aflate în administrarea contribuabililor, precum: şcoli, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, cămine de nefamilişti şi altele asemenea;”
Dă mai departe